Sunday, October 25, 2009

Mata Kuliah D3 Perpustakaan UNS


Mata Kuliah D3 Perpustakaan UNS

Semester I

1. Katalogisasi I
2. Pengantar Ilmu Perpustakaan
3. Asas-Asas Ilmu Politik
4. Pengantar Ilmu Komunikasi
5. Komputer
6. Pendidikan Agama Islam
7. Bahasa Inggris I
8. Asas-Asas Ilmu Manajemen

No comments:

Post a Comment